24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης (Holter πίεσης)

 

Holter πίεσης – 24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης

 

Είναι μια φορητή ηλεκτρονική συσκευή, με την οποία γίνεται για μία μέρα περιοδική καταμέτρηση της αρτηριακής πίεσης, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας, όσο και κατά τη διάρκεια της νύχτας.. Επίσης καταγράφεται και η ένταση της δραστηριότητας και γίνεται συσχέτιση με την αρτηριακή πίεση. Όλες οι μετρήσεις μελετούνται και αναλύονται στο ιατρείο με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει υπέρταση, ποια είναι η ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή και η ώρα χορήγησης κ.α.

Holter πίεσης

Ο τρόπος αυτός καταγραφής της αρτηριακής πίεσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμος σε περιπτώσεις ανθεκτική υπέρτασης, καθώς και σε άτομα ιδιαίτερα αγχώδη με το σύνδρομο της “λευκής μπλούζας”, στα οποία έχουμε ψευδώς ανεβασμένες μετρήσεις με το κανονικό πιεσόμετρο.