Ρύθμιση υπέρτασης (έλεγχος πρωτοπαθούς – δευτεροπαθούς υπέρτασης)

έλεγχος πρωτοπαθούς-δευτεροπαθούς υπέρτασηςΗ αρτηριακή πίεση είναι η πίεση με την οποία ωθείται το αίμα από την καρδιάς στις αρτηρίες του σώματος. Υπάρχουν δύο τιμές αρτηριακής πίεσης, η συστολική, δηλαδή πίεση που ασκείται στις αρτηρίες κατά τη συστολή της καρδιάς, και η διαστολική, δηλαδή η πίεση που ασκείται μεταξύ των συστολών της καρδιάς.

Επομένως η συστολική πίεση αντιπροσωπεύει την μέγιστη πίεση στην οποία υπόκεινται οι αρτηρίες και η διαστολική πίεση την ελάχιστη.


Οι φυσιολογικές τιμές της αρτηριακής πίεσης δίνονται στον παρακάτω πίνακα

Κατηγορία

Συστολική (mmHg)

Διαστολική (mmHg)

Φυσιολογική πίεση

Κάτω από 120

και

Κάτω από 80

Προ-υπέρταση

120-139

ή

80-89

Υπέρταση (στάδιο Ι)

140-159

ή

90-99

Υπέρταση (στάδιο ΙΙ)

Πάνω από 160

ή

Πάνω από 100

Υπερτασική κρίση

Πάνω από 180

ή

Πάνω από 110

Η αρτηριακή υπέρταση (ΑΥ) αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων, όπως είναι η στεφανιαία νόσος, η καρδιακή ανεπάρκεια, τα εγκεφαλικά επεισόδια, η νεφρική ανεπάρκεια και η περιφερική αγγειοπάθεια. (Δες εκτίμηση συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου). Από μελέτες που έχουν γίνει στην Ελλάδα ο επιπολασμός της υπέρτασης στο συνολικό πληθυσμό κυμαίνεται μεταξύ 29% και 52%, ο οποίος αυξάνεται σημαντικά με την αύξηση της ηλικίας.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα άτομα που πάσχουν από αρτηριακή υπέρταση είναι συχνά ασυμπτωματικά, οπότε είναι σημαντική η περιοδική μέτρηση της πίεσης. Είναι λάθος η άποψη που επικρατεί ότι υπέρταση έχει κάποιος μόνος όταν έχει πονοκέφαλο ή “μουδιάζει το κεφάλι του”.

Η σωστή μέτρηση της αρτηριακής πίεσης πρέπει να γίνεται:

  • Σε ηρεμία

  • Σε καθιστή θέση

  • Το χέρι να ακουμπά σε σταθερό σημείο, έτσι ώστε το περιβραχιόνιο να είναι στο ύψος της καρδιάς

  • Να μη έχει προηγηθεί καφές, κάπνισμα τα προηγούμενα 30 λεπτά

  • Να γίνονται 2 μετρήσεις σε χρονική απόσταση 1-2 λεπτών, αν υπάρχει μεγάλη διαφορά να γίνεται και 3 μέτρηση και να λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος

  • Αν υπάρχει αρρυθμία, όπως κολπική μαρμαρυγή, τα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα ενδέχεται να έχουν απόκλιση από την πραγματική τιμή της πίεσης.

καρδιολόγος για υπέρταση

Σε ένα μικρό ποσοστό των ενηλίκων η αρτηριακή υπέρταση ονομάζεται δευτεροπαθής, καθώς έχει ένα σαφές αίτιο που την προκαλεί και χρειάζεται ιδιαίτερη και εξατομικευμένη θεραπεία.

Τα πιο συνηθισμένα αίτια δευτεροπαθούς υπέρτασης είναι η χρόνια νεφρική νόσος, η νεφραγγειακή υπέρταση λόγω στένωσης της νεφρικής αρτηρίας, το σύνδρομο υπνικής άπνοιας, η στένωση του ισθμού της αορτής, το σύνδρομο Cushing, το φαιοχρωμοκύττωμα, ο πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός κ.α.

Όταν υπάρχει υπόννοια δευτεροπαθούς υπέρτασης από το ιστορικό και την κλινική εξέταση του ασθεβούς, είναι σημαντικό να γίνεται ο κατάλληλος κλινικοεργαστηριακός έλεγχος, ώστε να επιβεβαιωθεί το σαφές αίτιο της υπέρτασης.