Οξυμετρία

Είναι μια μικρή φορητή συσκευή, η οποία μας δίνει πληροφορίες για τον κορεσμό του αίματος σε οξυγόνο (φυσιολογικά 98%-100%), καθώς και για τη συχνότητα της καρδιάς.

Ο χαμηλός κορεσμός σε οξυγόνο του αίματος μπορεί να οφείλεται σε διάφορες παθήσεις της καρδιάς και των πνευμόνων και συνήθως χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση για την ανακάλυψη του ακριβούς αιτίου.