Λήψη ιστορικού

1. Λήψη ιστορικού 1
Λήψη ιστορικού

Η λεπτομερής λήψη του ατομικού και του οικογενειακού ιατρικού ιστορικού, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξέτασης ενός ασθενούς, καθώς βάζει τα θεμέλια για τη σωστή διάγνωση του προβλήματος που τον απασχολεί.

Προβλήματα υγείας του ενδιαφερομένου, καθώς και των κοντινών συγγενών, τυχόν φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει, αλλά και συνήθειες, όπως κάπνισμα, καφές, αλκοόλ αποτελούν σημαντικές πληροφορίες για τον καρδιολόγο, ώστε να σκιαγραφήσει σωστά το ιατρικό προφίλ του εξεταζομένου.