Κλινική εξέταση

2. Κλινική εξέταση 2Η κλινική εξέταση περιλαμβάνει την ακρόαση της καρδιάς και των πνευμόνων, τη λήψη της αρτηριακής πίεσης, την εξέταση των μεγάλων αγγείων κ.α.

 

Δίνει σημαντικές πληροφορίες, όπως η ύπαρξη ενός φυσήματος, αυξημένης συστολικής ή διαστολικής πίεσης, η ύπαρξη υγρού στους πνεύμονες και κατευθύνει τον θεράποντα ιατρό στη διενέργεια των απαραίτητων εργαστηριακών και παρακλινικών εξετάσεων, αλλά και των κατάλληλων θεραπευτικών παρεμβάσεων.

Doctor examining a patients heart beat with a stethoscope