Κατ’οίκον επισκέψεις

Ο ιατρός εξετάζει ασθενείς κατ’ οίκον μετά από συννενόηση. Η δυνατότητα αυτή υπάρχει για ηλικιωμένους και ασθενείς με κινητικά προβλήματα, οι οποίοι δεν μπορούν να προσέλθουν για εξέταση στο ιατρείο.

Η εξέταση κατ’ οίκον είναι πλήρης καρδιολογικός έλεγχος και περιλαμβάνει:

  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Triplex (έγχρωμο υπερηχογράφημα) καρδιάς με φορητό υπερηχοκαρδιογράφο τελευταίας τεχνολογίας
  • Μέτρηση αρτηριακής πίεσης και ποσοστού του οξυγόνου με οξύμετρο

Σε περιπτώσεις που απαιτείται μπορεί να γίνει και επιπλέον έλεγχος με ειδικές εξετάσεις όπως:

  • Holter ρυθμού για διερεύνηση λιποθυμικού επεισοδίου, αρρυθμίων, ταχυκαρδίας, βραδυκαρδίας, αισθήματος παλμών κ.α.
  • Holter πίεσης για διερεύνηση υπότασης, λιποθυμικού επεισοδίου, απορρύθμισης αρτηριακής υπέρτασης κ.α.