Καρδιολογικός έλεγχος αθλητών – παιδιών

Η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες προϋποθέτει την σωστή υγεία των αθλητών.

Είναι απαραίτητη λοιπόν η ετήσια εξέταση όλων των αθλητών από ειδικό καρδιολόγο, καθώς είναι σημαντικό να αποκλειστούν ορισμένες καρδιολογικές ασθένειες, οι οποίες εν δυνάμει είναι απειλητικές για τη ζωή του αθλητή, η συχνότερη εκ των οποίων είναι η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια (άλλες είναι το σύνδρομο Brugada, το σύνδρομο LQT, η αρρυθμιογόνος δυσπλασία της δεξιάς κοιλίας κ.α.). Οι ασθένειες αυτές δεν είναι συχνές, ωστόσο το πρώτο σύμπτωμα τους μπορεί να είναι ο αιφνίδιος θάνατος.

basketball-1140x554Η εξέταση των αθλητών – παιδιών περιλαμβάνει απαραίτητα τη λήψη αναλυτικού ιστορικού, την κλινική εξέταση και το ηλεκτροκαρδιογράφημα ετησίως. Κάθε αθλητής καλό θα ήταν να έχει κάνει και έναν υπέρηχο καρδιάς.


Εφόσον δεν παρατηρηθεί κάποιο πρόβλημα, δε χρειάζεται να επαναλαμβάνεται ο υπέρηχος ετησίως, αλλά το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι απαραίτητο ετησίως, καθώς μπορεί να παρουσιαστούν αλλαγές.