Ηλεκτρονική συνταγογράφηση συνταγών – παραπεμπτικών εξετάσεων

Ο ιατρός είναι πιστοποιημένος (όχι συμβεβλημμένος) από τον ΕΟΠΥΥ και έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων και παραπεμπτικών εξετάσεων.