Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)

3.-Ηλεκτροκαρδιογράφημα-2Το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι μια ανώδυνη εξέταση και αποτελεί ένα βασικό τμήμα της καρδιολογικής εξέτασης, με το οποίο παίρνουμε πληροφορίες τόσο για το καρδιολογικό ρυθμό, όσο και για την αρχιτεκτονική της καρδιάς και την κατάσταση των αγγείων της.

Βοηθά ώστε να διαπιστώσουμε:

    • άμεσα και επείγοντα καρδιολογικά προβλήματα, όπως είναι το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, οι κοιλιακές ταχυκαρδίες, σοβαρές βραδυκαρδίες (όπως ο πλήρης κολποκοιλιακός αποκλεισμός)
    • χρόνια καρδιολογικά προβλήματα, όπως διάφορες αρρυθμίες (κολπική μαρμαρυγή, εκτακτοσυστολική αρρυθμία), υπερτροφία της καρδιάς (υπερτασική καρδιοπάθεια, υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια), σπάνια νοσήματα της καρδιάς (σύνδρομο Brugada, σύνδρομο LongQT κ.α.)

3. Ηλεκτροκαρδιογράφημα 1