Δοκιμασία κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα

Η δοκιμασία κοπώσεως αποτελεί μία επίσης σημαντική εξέταση, με την οποία παίρνουμε πληροφορίες για την κατάσταση των αγγείων της καρδιάς (ύπαρξη ή όχι στεφανιαίας νόσου), καθώς και για την φυσική κατάσταση του εξεταζομένου, αλλά και για ορισμένες αρρυθμίες (σύνδρομο προ διέγερσης, εκτακτοσυστολικές αρρυθμίες).

Τέστ κοπώσεως
Τέστ κοπώσεως

Είναι μία εξέταση, η οποία πρέπει να γίνεται σε ασφαλές περιβάλλον (ύπαρξη φαρμάκων, απινιδωτή) και από έμπειρο γιατρό για την ελαχιστοποίηση των πιθανών επιπλοκών. Επίσης, είναι απαραίτητο να προηγείται κλινική εξέταση από τον καρδιολόγο, καθώς η δοκιμασία κόπωσης δεν ενδεικνύεται για όλους τους ασθενείς. Όταν όμως γίνεται σωστά έχει ικανοποιητική θετική και αρνητική προγνωστική αξία.


Ουσιαστικά στη δοκιμασία κόπωσης ο καρδιολόγος παρακολουθεί το συνεχές ηλεκτροκαρδιογράφημα του εξεταζομένου σε διάφορα στάδια κόπωσης και μελετά πως ανταποκρίνεται η καρδιά και η αρτηριακή πίεση σε αυτά. Σε συνδυασμό με την ύπαρξη ή όχι συμπτωμάτων (δύσπνοια, ζάλη, πόνος στο στήθος – στηθάγχη) μπορεί να διαπιστώσει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, το οποίο χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση (π.χ. στεφανιογραφία)