Έγχρωμος υπέρηχος καρδιάς – αορτής (2D, m-mode, doppler, triplex)

Ο σύγχρονος υπέρηχος καρδιάς αποτελεί μία βασική εξέταση στα χέρια ενός καρδιολόγου, η οποία δίνει πολύτιμες πληροφορίες για την την ανατομία και τη λειτουργική κατάσταση της καρδιάς του εξεταζομένου.


Χρησιμεύει τόσο στην προληπτική εξέταση, όπως ενός παιδιού, αθλητή, όσο στην τακτική παρακολούθηση ενός καρδιολογικού ασθενή, όπως ενός υπερτασικού, εμφραγματία ή ασθενή με καρδιακή ανεπάρκεια. Για παράδειγμα με τον υπέρηχο μπορούμε να διαπιστώσουμε την αιτία ενός φυσήματος που ακούμε με τα ακουστικά.

4. ECHO 4     4. ECHO 3

Συγκεκριμένα με τη βοήθεια του υπερήχου μπορούμε να μετρήσουμε τις διαστάσεις και το μέγεθος της καρδιάς καθώς και τη δύναμή της (κλάσμα εξωθήσεως) και την ελαστικότητά της (διαστολική λειτουργία). Επίσης μελετούμε την κατασκευή και την λειτουργία των τεσσάρων βαλβίδων της καρδιάς, όπως π.χ. αν υπάρχει πρόπτωση βαλβίδας, ανεπάρκεια ή στένωση.

4. ECHO 2     4. ECHO 1

Επιπλέον μετρούμε τις διαστάσεις της αορτής και μπορούμε να διαγνώσουμε το ανεύρυσμα της. Ακόμη ο υπέρηχος μας βοηθάει να διαγνώσουμε πολλές συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς, όπως μεσοκολπικό ή μεσοκοιλιακό έλλειμμα, τετραλογία Fallot, μετάθεση μεγάλων αγγείων κ.α.