Συγγενείς καρδιοπάθειες

Τι είναι οι συγγενείς καρδιοπάθειες

Η καρδιά είναι ένα πολύπλοκο όργανο και κατά την κατασκευή της στη διάρκεια της κύησης μπορεί να συμβούν επιπλοκές. Η σοβαρότητα των επιπλοκών αυτών ποικίλει, καθώς ορισμένες τις παρακολουθούμε με την ανάπτυξη του παιδιού ενώ άλλες είναι ασύμβατες με τη ζωή και απαιτείται άμεση χειρουργική επιδιόρθωση.

Κάποιες από τις πιο συχνές συγγενείς καρδιοπάθειες είναι η δίπτυχη αορτική βαλβίδα, το μεσοκολπικό ή μεσοκοιλιακό έλλειμμα, η τετραλογία Fallot, ο ανοιχτός βοτάλειος πόρος, η μετάθεση μεγάλων αγγείων.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα που μπορούμε να δούμε στα παιδιά είναι διαφορετικά από αυτά στους ενηλίκους, ιδιαίτερα στις πολύ μικρές ηλικίες.        Κάποια από αυτά είναι η κυάνωση, το λιποθυμικό επεισόδιο, η ελλειπής ανάπτυξη και λήψη βάρους. Θα πρέπει να εκτιμηθούν και το παιδί θα πρέπει να εξεταστεί από καρδιολόγο ή παιδοκαρδιολόγο.