heart lady

Γυναίκες και καρδιαγγειακά νοσήματα

Τα καÏδιαγγειακά νοσήματα αποτελοÏν δυστυχώς την Ï€Ïώτη αιτία θανάτου σε άνδÏες και γυναίκες και είναι υπεÏθυνα για πάνω από τους μισοÏÏ‚ θανάτους σε Ελλάδα και ΕυÏώπη. ΠαÏά την αντίληψη ότι οι γυναίκες δεν κινδυνεÏουν ιδιαίτεÏα από στεφανιαία νόσο, εκτιμάται ότι πεÏί 40% των θανάτων του γυναικείου Ï€Î»Î·Î¸Ï…ÏƒÎ¼Î¿Ï ÏƒÏ„Î·Î½ ΕυÏώπη οφείλεται στην καÏδιαγγειακή νόσο ισχαιμικής αιτιολογίας, σε αντίθεση με το 3% των θανάτων που οφείλεται στον καÏκίνο του μαστοÏ.

Οι γυναίκες αÏÏωσταίνουν λιγότεÏο συχνά από τους άνδÏες κατά την διάÏκεια της αναπαÏαγωγικής τους ηλικίας, αλλά «εξισώνονται» με το ανδÏικό φÏλλο κατά την εμμηνόπαυση.  Η αÏνητική αυτή εξέλιξη οφείλεται στην αναστολή της δÏάσης των οιστÏογόνων με την λήξη της αναπαÏαγωγικής ηλικίας της γυναίκας και δεν ανατÏέπεται από την εισαγωγή θεÏαπείας υποκατάστασης. Eξαιτίας της λανθασμένης αυτής πεποίθησης, οι γυναίκες μένουν χωÏίς θεÏαπεία. ΣήμεÏα, στις γυναίκες ηλικίας μικÏότεÏης των 60 ετών έχει διπλασιαστεί το διατοιχωματικό έμφÏαγμα του μυοκαÏδίου και σε ηλικία κάτω των 50 έχει Ï„Ïιπλασιαστεί. Το κάπνισμα και η παχυσαÏκία, είναι άλλοι δυο σημαντικοί παÏάγοντες που ευθÏνονται για την αÏξηση της συχνότητας της στεφανιαίας νόσου στις γυναίκες. Τα 3/4 των γυναικών αυτών που έπαθαν έμφÏαγμα είναι καπνίστÏιες ενώ το 1995 ήταν καπνίστÏιες μόνο το 1/3. Ο κίνδυνος του καπνίσματος είναι υψηλότεÏος στις γυναίκες, διότι οι γυναίκες μεταβολίζουν τη νικοτίνη πιο γÏήγοÏα σε σχέση με τους άνδÏες και ιδιαίτεÏα όσες λαμβάνουν αντισυλληπτικά φάÏμακα. Επίσης η παχυσαÏκία αυξήθηκε από 18% σε 27%. Επίσης, ο ΣακχαÏώδης διαβήτης διπλασιάζει τον κίνδυνο για εμφάνιση στεφανιαίας νόσου στους άνδÏες αλλά σχεδόν τον Ï„Ïιπλασιάζει στις γυναίκες. Τέλος, τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια στις γυναίκες είναι βαÏÏτεÏα σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στους άνδÏες.

Στους πίνακες Ï…Ï€Î¿Î»Î¿Î³Î¹ÏƒÎ¼Î¿Ï Ï„Î¿Ï… κινδÏνου καÏδιαγγειακής νόσου σε ασυμπτωματικά άτομα 40-65 ετών τους οποίους χÏησιμοποιεί η EÏ…Ïωπαϊκή KαÏδιολογική EταιÏεία, η ολική χοληστεÏόλη και ο αθηÏωματικός δείκτης (λόγος xοληστεÏόλη Ï€Ïος HDL) χÏησιμοποιοÏνται, μαζί με το κάπνισμα και την υπέÏταση, με τον ίδιο Ï„Ïόπο τόσο στους άνδÏες όσο και στις γυναίκες. Η  υπεÏÏ„ÏιγλυκεÏιδαιμία φαίνεται να επιβαÏÏνει πεÏισσότεÏο τις γυναίκες από ÏŒ,τι τους άνδÏες. O σακχαÏώδης διαβήτης εμφανίζεται ως ισχυÏότεÏος παÏάγων για τις γυναίκες (αυξάνει τον κίνδυνο κατά 3-7 φοÏές, ενώ στους άνδÏες κατά 2-4 φοÏές).

heart-problems

Ένας ακόμα λόγος που οι γυναίκες μένουν χωÏίς διάγνωση και θεÏαπεία είναι το γεγονός ότι σε οÏισμένες πεÏιπτώσεις έχουν διαφοÏετική και άτυπη συμπτωματολογία. Oι γυναίκες με στεφανιαία νόσο έχουν συχνότεÏα από τους άνδÏες συμπτώματα στην ηÏεμία, τον Ïπνο και την πνευματική άσκηση, και αντί λοιπόν του ÎºÎ»Î±ÏƒÎ¹ÎºÎ¿Ï Ï€ÏŒÎ½Î¿Ï… στο στήθος, οι γυναίκες που υφίστανται ένα ισχαιμικό επεισόδιο, μποÏεί να εμφανίσουν ναυτία/τάση για έμετο, αίσθημα δÏσπνοιας, πόνο στην άνω γνάθο, αίσθημα παλμών, λιποθυμικό επεισόδιο ή ακόμα και ανακοπή. Eπίσης στην Eλλάδα, όπως και σε άλλες χώÏες, οι γυναίκες εμφανίζουν μεγαλÏτεÏο χÏόνο από την έναÏξη των συμπτωμάτων εμφÏάγματος μέχÏι την άφιξη στο νοσοκομείο από τους άνδÏες (εξωνοσοκομειακή καθυστέÏηση 3 έναντι 2,5 ÏŽÏες). Στο έμφÏαγμα μυοκαÏδίου η ενδονοσοκομειακή θνητότητα είναι μεγαλÏτεÏη στις γυναίκες.  H χειÏότεÏη Ï€Ïόγνωση των γυναικών που νοσηλεÏονται για Î¿Î¾Ï ÏƒÏ„ÎµÏ†Î±Î½Î¹Î±Î¯Î¿ σÏνδÏομο οφείλεται κυÏίως στη συνÏπαÏξη της μεγαλÏτεÏης ηλικίας, στη συχνότεÏη ÏπαÏξη σακχαÏώδη διαβήτη και άλλων παÏαγόντων κινδÏνου και καÏδιακής ανεπάÏκειας.

heart-problems-1

Διαγνωστικά, το σπινθηÏογÏάφημα μυοκαÏδίου παÏουσιάζει Ï€Ïοβλήματα στις γυναίκες λόγω της παÏεμβολής των μαστών, αν και τα νεότεÏα ισότοπα (sestamibi) και οι νεότεÏες τεχνικές έχουν μειώσει τα ψευδώς θετικά ευÏήματα. Aντίθετα, η υπεÏηχοκαÏδιογÏαφία με φόÏτιση (stress-echo) φαίνεται να έχει τα ίδια καλά αποτελέσματα σε άνδÏες και γυναίκες. Διαγνωστικές στεφανιογÏαφίες Ï€ÏαγματοποιοÏνται λιγότεÏο συχνά στις γυναίκες. Eπειδή οι γυναίκες που οδηγοÏνται σε στεφανιογÏαφία είναι πιό συχνά μεγαλÏτεÏης ηλικίας, με σακχαÏώδη διαβήτη και μικÏότεÏο σωματικό βάÏος, έχουν παÏατηÏηθεί πεÏισσότεÏες επιπλοκές (αγγειακές, νεφÏικές).

Oι κυÏιότεÏες φαÏμακευτικές θεÏαπείες είναι εξίσου αποτελεσματικές στους άνδÏες και τις γυναίκες. Tο όφελος των αντιαιμοπεταλιακών, των β-αποκλειστών, της θÏομβόλυσης, των α-MEA και των στατινών υπάÏχει και στα δÏο φÏλα. ΠαÏόλα αυτά, σε σχέση με τους άνδÏες οι γυναίκες είναι λιγότεÏο ευαισθητοποιημένες όσον αφοÏά στον Ï€Ïοληπτικό έλεγχο για τα καÏδιαγγειακά νοσήματα και σε πεÏίπτωση που τους συμβεί ένα τέτοιο επεισόδιο είναι λιγότεÏο επιμελείς στην λήψη της αντίστοιχης φαÏμακευτικής αγωγής. Oι γυναίκες για παÏάδειγμα έχουν μικÏότεÏη πιθανότητα να λάβουν θÏομβόλυση (34% έναντι 51%) και η διαφοÏά παÏαμένει σημαντική, ακόμα και αν λάβουμε υπόψη τις αντενδείξεις.

heart-problems-2
ΣυμπεÏασματικά, η καÏδιαγγειακή νόσος είναι η συχνότεÏη αιτία θανάτου στον γυναικείο πληθυσμό και θα Ï€Ïέπει οι γυναίκες να ευαισθητοποιηθοÏν έτσι ώστε να ελέγχονται τακτικότεÏα, όπως και να υιοθετήσουν έναν υγιεινό τÏόπο ζωής. Η αποφυγή του, η αεÏοβική άσκηση, η σωστή διατÏοφή και η διατήÏηση Î¹Î´Î±Î½Î¹ÎºÎ¿Ï ÏƒÏ‰Î¼Î±Ï„Î¹ÎºÎ¿Ï Î²Î¬Ïους μειώνουν την πιθανότητα Ï€Ïοσβολής από τη νόσο. Οι κανόνες αυτοί αποκτοÏν ακόμα μεγαλÏτεÏη Ï€Ïοληπτική αξία σε όσους επιβαÏÏνονται με κάποιον Ï€Ïοδιαθεσικό παÏάγοντα της νόσου σακχαÏώδης διαβήτης, υψηλές τιμές χοληστεÏίνης, κάπνισμα, παχυσαÏκία, κληÏονομικό ιστοÏικό της νόσου), οπότε παÏάλληλα με την αυστηÏή τήÏηση των ανωτέÏω κανόνων συνιστάται η άμεση θεÏαπευτική αντιμετώπιση του κάθε Ï€ÏÎ¿Î´Î¹Î±Î¸ÎµÏƒÎ¹ÎºÎ¿Ï Ï€Î±Ïάγοντα ξεχωÏιστά.

heart-problems-3

Πηγή: http://kardia-thorax.blogspot.gr/2015/12/blog-post.html#more

Leave a Comment